محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز| بازدید مدیر بهزیستی شیراز از مرکز توانبخشی لبخند

به منظور بررسی عملکرد مراکز تحت نظارت، دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز و فضلی مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد بهزیستی فارس از مرکز توانبخشی لبخند بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این برنامه ضمن رصد وضعیت مددجویان، پرونده ها و موارد عمومی مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ مریم زارع