محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید مدیر بهزیستی شیراز وجانشین فرمانداه سپاه از پروژه فاضل

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور بررسی روند ساخت پروژه مسکونی فاضل دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، جانشین فرمانده سپاه، تیم همراه و تعدادی از خیرین از پروژه مذکور بازدید نمودند.

انتهای پیام/ مریم زارع