محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید مدیر کل بهزیستی فارس از مرکز مثبت زندگی ۱۱۴۹

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز مدیر کل بهزیستی فارس، معاون پشتیبانی و منابع انسانی، مدیر بهزیستی شیراز و هیئت همراه از مرکز مثبت زندگی ۱۱۴۹ بازدید نمودند.در این بازدید ضمن رصد عملکرد مرکز به صورت موردی، گزارش بازدیدهای انجام شده از سوی مدیر کل مورد بررسی قرار گرفت.