محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ستاد ارتباطات مردمی در بهزیستی شیراز

به منظور بررسی پیگیری درخواستهای مردمی، اوسط مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ستاد ارتباطات مردمی در بهزیستی شیراز بازدید نمود.به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این بازدید ضمن دیدار و گفتگو با همکاران واحدها، گزارش میزان مراجعان در واحدهای مختلف ارائه گردید.گفتنی است در حاشیه این بازدید، به درخواست‌های برخی مراجعان به صورت موردی پاسخ داده شد.