محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس و مدیر بهزیستی شیراز از مراکز مثبت زندگی ۹۴۱ و ۲۸۸۰

به منظور بررسی پرونده های زنان تحت حمایت واحد امور اجتماعی بازدیدی با حضور محمودیان معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس، دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، قیامی کارشناس مسئول دفتر زنان بهزبستی فارس، شایان فر کارشناس دفتر زنان، نوروزی کارشناس مسئول امور اجتماعی بهزیستی شیراز و دهقان کارشناس دفتر زنان بهزیستی شیراز از مراکز مثبت زندگی ۹۴۱ و ۲۸۸۰ انجام شد.در این بازدیدها بر پایش پرونده مددجویان و به روز رسانی اطلاعات در سامانه ارمغان تاکید گردید.

انتهای پیام/ مریم زارع