محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید معاون فرماندار، مدیر بهزیستی شیراز و شهردار منطقه چهار از خیابان‌های مناسب سازی شهرداری منطقه چهار و اداره کارمهندس خداپرست معاون فرماندار: به منظور مشاهده عینی و رفع نواقص موجود در زمینه مناسب سازی، وضعیت جلسه محور به بازدید میدانی تبدیل شده است

اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان شیراز در سال ۱۴۰۲ با حضور معاون فرماندار، مدیر بهزیستی شیراز، شهردار منطقه چهار، اعضا کمیته مناسب سازی، کارشناس مناسب سازی بهزیستی شیراز و مشاورین مناسب سازی مناطق یازده گانه با بازدید میدانی از خیابان‌های بلوار عدالت شمالی، شهید آقایی و اداره کار انجام شد.به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در ابتدای این برنامه مهندس خداپرست معاون فرماندار گفت: به منظور مشاهده عینی و رفع نواقص موجود در زمینه مناسب سازی، وضعیت جلسه محور به بازدید میدانی تبدیل شده است. او در ادامه افزود: شهرداریها موظفند هر ساله محوری را به عنوان محور پایلوت داشته باشند و به موازات آن بحث مناسب سازی معابر، مکانهای عمومی اداره ها و پارکها یکی از اصلی ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود.در ادامه دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، ضمن تقدیر از حاضران تغییر رویه در جلسات مناسب سازی و بازدید میدانی در مناطق مختلف را گامی مهم در این عرصه عنوان کرد و گفت: در سال گذشته از معابر و مکانهای مربوط به شهرداری مناطق یک، شش و هفت به صورت میدانی بازدید شد و نواقص موجود به صورت موردی پیگیری گردید. مدیر بهزیستی شیراز با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷۰۰۰ توانخواه تحت حمایت واحد توانبخشی بهزیستی شیراز هستند افزود: مناسب بودن مسیر تردد برای توانخواهان، این امکان را فراهم می سازد که به شخصه برای رفع نیازهایشان اقدام کنند و این امر احساس توانمندی و ارزشمند بودن را برایشان به ارمغان خواهد داشت.مهندس اسد زاده شهردار منطقه چهار ضمن ابراز خرسندی از اینکه مناسب سازی مکانهای شهری به یکی از دغدغه های مسئولین بدل شده گفت: از سال ۱۳۸۶ بلوار سیاحتگر به عنوان اولین متطقه مناسب سازی شد و پس از آن مناسب سازی جدولها و کانالها در دستور کار قرار گرفت. او در ادامه از مناسب سازی خیابان‌های الگو که بیشترین تردد در آنها انجام می شود در بلوار عدالت شمالی و جنوبی و بلوار پاسارگاد خبر داد.بازدید از خیابان‌های عدالت شمالی، شهید آقایی و برگزاری جلسه با رئیس اداره کار در خصوص مناسب سازی و تسهیل در تردد افراد دارای معلولیت، بررسی نواقص موجود و دستور پیگیری از سوی معاون فرماندار پایان بخش این برنامه بود.

انتهای پیام/ مریم زارع

icon