محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید کارشناس مناسب سازی بهزیستی شیراز و رئیس جامعه معلولین فارس از ايستگاه راه آهن

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور بررسی وضعیت مناسب سازی ایستگاه راه آهن، رضائی کارشناس مناسب سازی بهزیستی شیراز و گوهری رئیس جامعه معلولین فارس از ايستگاه راه آهن بازدید نمودند. در این برنامه که با حضور صالحی رئیس گروه و کارشناسان معماری و عمران نظارت بر ساختمان و تأسیسات برگزار گردید، موارد موجود شامل مناسب سازی ایستگاه و محیط بیرونی مورد بررسی قرار گرفت. ارائه خدمات ویژه به معلولین، طراحی خط ویژه نابینایان، استفاده از خط بریل در آسانسورها، نصب شماره کوپه ها به صورت درشت خط یا بریل، اعلام ایستگاه‌ها به صورت گویا یا نوشتاری و ….پیشنهاداتی بود که در این بازدید مطرح شد.

انتهای پیام/ مریم زارع