محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بررسی چالش های مراکز اورژانس اجتماعی با حضور مدیر بهزیستی شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در جلسه ای با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، نوروزی کارشناس مسئول امور اجتماعی، حاجی پور رئیس اورژانس شیراز، رزمجوئی رئیس اورژانس صدرا و حیدری کارشناس دفتر فوریتها، چالش های مربوط به مراکز اورژانس اجتماعی شیراز و صدرا بررسی شد.

انتهای پیام/ مریم زارع