محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/برگزاری جلسه آموزشی مهارت فرزندپروری

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز:


به منظور آشنایی والدین و توانمندسازی آنان در ارتباط با فرزندان با حضور کارشناس اورژانس اجتماعی صدرا،جلسه آموزشی مهارت فرزندپروری ویژه والدین در دبستان پیک علم صدرا برگزار شد.
معرفی فعالیت های اورژانس اجتماعی همراه با توزیع بروشورهای آموزشی و بالا بردن آگاهی دانش آموزان نسبت به خط 123 و اورژانس اجتماعی در این برنامه انجام شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی