محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/برگزاری جلسه بررسی مشکلات حقوقی و روانشناختی و اجتماعی گروه ترنسها با حضور مدیر بهزیستی شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز جلسه بررسی مشکلات حقوقی و روانشناختی و اجتماعی گروه ترنسها توسط دفتراعتیاد واحد پیشگیری از اچ ای وی بهزیستی شیراز و با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، فانی کارشناس مسئول واحد پیشگیری، عاطفی مسئول دفتراعتیاد، خواجه یوسفی کارشناس امور اجتماعی، مددکاران پیگیری کننده مسایل ترنسها ازحوزه اجتماعی واورژانس اجتماعی، مسئول و کارشناس موسسه زرین باوران تبسم مهر و و تعدادی ازنمایندگان گروه ترنسها برگزار شد./

انتهای پیام/ مریم زارع