محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/برگزاری جلسه بررسی چالش های مراکز روزانه توانبخشی در بهزیستی شیراز

جلسه بررسی چالش های مراکز روزانه توانبخشی با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، رستگاری رئیس مرکز تامین و توسعه گلریز خاتمی، کارشناسان معاونت توانبخشی، کارشناس مسئول و کارشناسان توانبخشی بهزیستی شیراز و مرکز گلریز و مسئولین مراکز روزانه در بهزیستی شیرازبرگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این جلسه در خصوص مسائل مربوط به پذیرش بیماران، یارانه دریافتی، کمیسیون های پزشکی و … تبادل نظر شد.

انتهای پیام/ مریم زارع