محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری جلسه ساماندهی فرزندان شیرخوارگاه

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور پیگیری موارد مربوط به ساماندهی فرزندان شیر خوارگاه جلسه ای با حضور نوروزی کارشناس مسئول امور اجتماعی، احسان الهی کارشناس شبه خانواده، حاجی پور رئیس اورژانس اجتماعی شیراز و مددکاران اورژانس اجتماعی تشکیل شد./

انتهای پیام/ مریم زارع