محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری جلسه شورای اداری در بهزیستی شیراز/بررسی چالش های مربوط به مراکز مثبت زندگی

جلسه شورای اداری بهزیستی شیراز با ریاست دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شهرستان شیراز و حضور شباهنگ معاون اداره، مسئولین مجتمع های تحت نظارت و مسئولین واحدهای ستادی بهزیستی شیراز با دستور کار چالش های مربوط به مراکز مثبت زندگی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: در ابتدای جلسه دکتر محسنی با بیان اينکه بر طبق دستورالعمل شرح وظايف متعددي بر عهده مراکز مثبت زندگی گذاشته شده افزود: این مراکز تحت نظارت بهزیستی و ملزم به پاسخگویی و همراهی با این اداره هستند. رسیدگی به خواسته های انسانی مددجویان و انجام بهینه امور مددکاری امری است که بر عهده این مراکز گذاشته شده و لزوم اجراي دوره هاي آموزشی و کارورزی را برای مددکاران این مراکز می طلبد.

بررسی پیشنهادات سایر مسئولین در خصوص موارد مربوط به مراکز مثبت مانند آموزش مددکاران، الکترونیکی ساختن پرونده ها. پایان بخش این جلسه بود.

انتهای پیام/ مریم زارع