محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/برگزاری جلسه مدیر بهزیستی شیراز با مشاورین مناسب سازی شهرداری

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در جلسه ای با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، رضایی کارشناس مناسب سازی و مشاورین مناسب سازی شهرداری‌های مناطق یازده گانه شیراز چالش ها و مسائل موجود بررسی شد.در این جلسه مدیر بهزیستی شیراز توضیحات جامعی را در خصوص پیگیری‌های بعمل آمده و برگزاری جلسات جهت تمدید قرارداد مشاورین عنوان نمود./

انتهای پیام/ مریم زارع