محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری سومین جلسه شورای سالمندان بهزیستی شهرستان شیراز در سال ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز سومین جلسه شورای سالمندان بهزیستی شهرستان شیراز در سال ۱۴۰۲ با حضور دکترقربانی رئیس اداره سیاسی امنیتی فرمانداری شیراز، دکترمحسنی مدیر بهزیستی شیراز،، رستگاری رئیس مرکز تامین و توسعه گلریز خاتمی، دستوری مسئول توانبخشی گلریز ،نماینده تشکلهای سالمندان و روسای ادارات وسازمانهای دولتی در سازمان حمل و نقل مسافر درون شهری تشکیل شد.
در این جلسه اقدامات سایر ارگانهای حاضر در خصوص فرهنگ سازی در جامعه به منظور بهبود حال توانخواهان و تکریم سالمندان به صورت مشروح بیان و مستندات لازم ارائه گردید./

انتهای پیام/ مریم زارع