محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری طرح آگاه سازی و خودمراقبتی زنان و دختران در محله های کم برخوردار

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی طرح آگاه سازی و خودمراقبتی زنان و دختران در محله های آسیب خیز و مدارس توسط دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی شیراز با همکاری موسسه سفیران سلامت حکیم و ۱۱ تسهیلگر در حال برگزاری است.

این طرح از بهمن ماه سال گذشته با آموزش ۶۰۳ نفر از دختران و زنان ۱۳ تا ۴۰ سال در قالب ۲۰ گروه در محله های آسیب خیز و مدارس آغاز شده است.

هدف از اجرای طرح ارتقا سلامت روان زنان و دختران، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و خودمراقبتی گروه هدف است.

به منظور بررسی روند اجرای طرح زارع کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی شیراز از جلسه مذکور بازدید و به بررسی نظرات شرکت کنندگان پرداخت./

انتهای پیام/ مریم زارع