محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری کارگاه پاسخگویی به شبهات و جهاد تبیین در بهزیستی شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با هماهنگی بسیج فرمانداری کارگاه پاسخگویی به شبهات و جهاد تبیین به صورت پرسش و پاسخ و با شرکت مسئول امور اداری، مسئولین حراست و بازرسی، مسئولین و کارشناسان واحدهای ستادی، مسئول و کارشناسان اورژانس اجتماعی شیراز، و مجتمع های تحت نظارت برگزار گردید./

انتهای پیام/ مریم زارع