محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز| برگزاری کمیسیون پزشکی در مجموعه سالمندی پارک سلامت روان حاجات

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با هدف تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امر خدمت رسانی به گروه هدف تیم کمیسیون پزشکی بهزیستی شهرستان شیراز در مجموعه سالمندی پارک سلامت روان حاجات حضور یافته و کمیسیون پزشکی افراد حاضر در مجموعه انجام شد.