محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/تشکیل جلسه کمیته اشتغال در بهزیستی شیراز


به منظور بررسی پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات جلسه کمیته اشتغال در بهزیستی شیراز تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز:

در این جلسه که با حضور مدیر بهزیستی شیراز، رابط حراست، مسئولین واحدها و بازرسی تشکیل شد ۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/فاطمه رضایی