محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ جلسه نماینده تام الاختیار مدیر کل بهزیستی فارس در مجتمع قضائی_حمایتی شوق زندگی و مدیر بهزیستی شیراز در این مجتمع

به متظور فراهم ساختن زیرساخت‌های فعالیت بهزیستی در مجتمع قضائی_ حمایتی شوق زندگی، جلسه ای با حضور کشکولی نماینده تام الاختیار مدیر کل بهزیستی فارس در این مجتمع، دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، دلارام مسئول واحد رفاه سازمان و کارشناسان مسئول انفورماتیک، حقوقی، امور اجتماعی برگزار و در خصوص مسائل موجود تبادل نظر شد.

انتهای پیام/ مریم زارع