محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ حضور تیم اورژانس اجتماعی صدرا در ایستگاه راه آهن و اقامتگاه مسافران نوروزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور آگاه سازی مسافران نوروزی، کارشناسان تیم سیار اورژانس اجتماعی صدرا در ایستگاه راه آهن و اقامتگاه مهمانان نوروزی واقع در نمایشگاه بین المللی حضور یافته و با توزیع برشور نسبت به معرفی فعالیتهای اورژانس اجتماعی اقدام نمودند./

انتهای پیام/ مریم زارع