محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ حضور تیم سیار اورژانس اجتماعی شیراز در ورودیهای شهر شیراز از ابتدا تا انتهای نوروز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز تیم سیار اورژانس اجتماعی شیراز از ابتدا تا انتهای نوروز با حضور در ورودیهای گوناگون شهرستان شیراز شامل درواز قرآن، پلیس راه فسا، میدان الله، بلوار امیر کبیرو … حضور یافته و ضمن معرفی فعالیتهای اورژانس اجتماعی نسبت به آگاه سازی مسافران اقدام نمودند./

انتهای پیام/ مریم زارع