محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ حضور سرپرست دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد بهزیستی فارس در جلسه کمیسیون پزشکی بهزیستی شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شیراز: جلسه هفتگی کمیسیون پزشکی بهزیستی شیراز با حضور فضلی سرپرست دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد بهزیستی فارس و دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شیراز برگزار و روند پذیرش مراجعان بررسی گردید.

انتهای پیام/ مریم زارع