محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ حضور مسئول و تیم سیار اورژانس اجتماعی صدرا در روستای آبپرده

با هدف برگزاری کارگاه آموزشی و بررسی موارد مربوط به مداخله تیم اورژانس اجتماعی، رزمجویی مسئول اورژانس اجتماعی صدرا و تیم سیار در روستای آبپرده حضور یافتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این برنامه تیم اورژانس در دبستان حضور یافت و ضمن معرفی خدمات اورژانس، اقدام به توزیع برشور در جهت آگاهی دانش آموزان نمود

گفتنی است در حاشیه این برنامه از مددجوی موفق دریافت کننده تسهیلات و اشتغال ایجاد شده بازدید و از عملکرد وی تقدیر شد.

انتهای پیام/ مریم زارع