محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس در بهزیستی شیراز

به منظور تعامل بیشتر و به روز رسانی اطلاعات کارشناسان واحد امور اجتماعی بهزیستی شیراز، جلسه ای با حضور فروتن معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس، دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شیراز، کارشناسان ستادی معاونت امور اجتماعی و کارشناسان بهزیستی شیراز در اورژانس اجتماعی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: در این جلسه دکتر محسنی با بیان اینکه فعالیت در واحد امور اجتماعی با حساسیت‌های اخلاقی، انسانی و اجتماعی همراه است افزود:  توجه به این نکته ضروری است که عملکرد ما در این حوزه باید بر طبق دستورالعمل‌های ابلاغی باشد؛ اما می توانیم در جاییکه که خارج از حیطه دستورالعمل است با دید مددکارانه در راهنمایی مراجعان بکوشیم.

در ادامه فروتن با بیان اینکه قسمت اعظم فعالیت‌های امور اجتماعی استان و برخی فعالیت‌های تخصصی در بهزیستی شیراز انجام می شود بر لزوم به روز رسانی اطلاعات مددکاران مراکز مثبت زندگی و رصد روزانه آنها تاکید و مهمترین فعالیت‌های هر دفتر را تشریح نمود.

ارائه توضیحات تکمیلی توسط کارشناسان ستادی دفاتر مختلف در خصوص انجام امور محوله پایان بخش این جلسه بود.

انتهای پیام/ مریم زارع