محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز| حضور کارشناس امور فرهنگی بهزیستی شیراز در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر در اداره کار

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر با حضور دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و شرکتها و کارگاههای تحت نظارت در اداره کار برگزار و درکی کارشناس امور فرهنگی بهزیستی شیراز در این جلسه حضور یافت. گفتنی است در این نشست، برنامه های هر یک از نمایندگان دستگاهها در دهه فجر مورد بررسی قرار گرفت./

انتهای پیام/ مریم زارع