محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز| لزوم ثبت اطلاعات مراکز و موسسات تحت نظارت در درگاه ملی مجوزها

با توجه به لزوم ثبت اطلاعات مراکز و موسسات تحت نظارت در درگاه ملی مجوزها، جلسه ای با حضور مدیر بهزیستی شیراز، مسئول مراکز، مسئولین واحدهای ستادی، مسئول مراکز مثبت زندگی و کارشناس مراکز مرکز تامین و توسعه گلریز خاتمی تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این جلسه لزوم اطلاع رسانی به ۵۴۰ موسسه و مرکز تحت نظارت بهزیستی شیراز جهت اقدام به موقع مورد تاکید قرار گرفت.

انتهای پیام/ مریم زارع