محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/نشست مشترک کارشناسان فرزندخواندگی با مسئولین مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی همکار بهزیستی شیراز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان شیراز:


به منظور بررسی و عملیاتی نمودن شیوه نامه های مربوط به فرزندخواندگی، نشست مشترکی با حضور پرویزی کارشناس مسئول واحد امور اجتماعی بهزیستی شیراز، لک زاده رئیس مرکز تامین و توسعه شهید گلریز خاتمی و کارشناسان فرزندخواندگی با مسئولین مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی همکار بهزیستی در این زمینه تشکیل شد.
یکسان سازی فرم‌های مشاوره و بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان محور اصلی جلسه بود.
گفتنی است تمام امور مربوط به فرزندخواندگی در مرکز تامین و توسعه شهید گلریز خاتمی و تحت نظر واحد امور اجتماعی بهزیستی شیراز انجام می شود.

انتهای پیام/فاطمه رضایی