محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/نشست هم اندیشی نماینده تام الاختیار بهزیستی فارس، سرپرست مجتمع قضائی_ حمایتی شوق زندگی و کارشناسان مسئول بهزیستی شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور تبادل نظر و ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف نشست هم اندیشی نماینده تام الاختیار بهزیستی فارس با سرپرست مجتمع قضائی_ حمایتی شوق زندگی برگزار شد.در این جلسه که با حضور مسئول واحد پذیرش بهزیستی شیراز، مسئول واحد امور اجتماعی، کارشناسان حوزه اجتماعی و پیشگیری برگزار شد، هر کدام از کارشناسان ضمن معرفی حوزه فعالیت خود به بیان چالش ها و پیشنهادات پرداختند.

انتهای پیام/ مریم زارع