محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ همزمان با پنجمین روز از هفته بهزیستی بازدید از منزل مددجویان ۵ معلولی توسط جعفری معاون توانبخشی بهزیستی فارس،  دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز و حاجی زاده رئیس مجتمع شهید استادیان