محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ پیگیری مناسب سازی حرم احمدبن موسی شاهچراغ(ع)

پیرو جلسات برگزار شده و هماهنگی به عمل آمده مدیر بهزیستی شیراز و معاون علمی پژوهشی آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) و به منظور بررسی وضعیت مناسب سازی حرم احمدبن موسی شاهچراغ(ع)، رضائی کارشناس مناسب سازی بهزیستی شیراز و گوهری مدیر عامل جامعه معلولین در حرم مطهر حضور یافته و برخی قسمت‌ها مورد بازدید قرار گرفت.در این بازدید که با حضور معاون علمی پژوهشی، مسئول پژوهش و امور دیجیتال آستان مقدس انجام شد، ورودیهای باب الرضا، کتابخانه، وضوخانه و شبستان امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت.گفتنی است طی برنامه ریزی صورت گرفته، تمام قسمتهای آستان مقدس در بازدیدهای آینده بررسی شده و گزارش آن جهت پیگیری‌ به مسئولین حرم مطهر ارائه می گردد.

انتهای پیام/ مریم زارع