محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

طرح مانا با عنوان “والدین سخت گیر” برگزاری کارگاه آموزشی جهت نوجوانان طرح مانا در شهرستان استهبان

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استهبان؛ کارگاه آموزشی والدین سخت گیر با طرح موضوع توسط نوجوانان طرح مانای مرکز مثبت زندگی 5004 در ابتدای تابستان سال 1402 آغاز و بصورت دوره ای ادامه یافته است. ایزدی مدرس دوره ضمن بیان اینکه در انتخاب عنوان کارگاه های آموزشی از خود نوجوانان ایده میگیرد گفت:طرح چنین نکاتی علاوه بر اصلاح رابطه والدین و فرزندان می‌تواند منجر به روند رو به رشد و پیشرفت جامعه گردد./هنردوست