محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

عیدغدیر-سادات-هفته بهزیستی

تجلیل از سادات کارمند به مناسبت عید غدیر خم در اداره بهزیستی شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به مناسبت عید بزرگ غدیر خم و گرامیداشت هفته بهزیستی از یکی از کارکنان شاغل در این اداره که از سادات هستند با حضور فاطمه رضائیان رئیس و جمعی از کارکنان با اهدای گل تجلیل شد ./نرجس نادری نوبندگانی