محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

عید غدیر-تجلیل از سادات-هفته بهزیستی

تجلیل از خیر نمونه شهرستان فسا و اداره بهزیستی و از سادات نیک اندیش ، سید مجتبی حسینی ارسنجانی با اهدای لوح سپاس و گل در مراسم جشن گرامیداشت هفته بهزیستی با همکاری اداره بهزیستی و مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی در سالن فرهنگیان این شهرستان/ نرجس نادری نوبندگانی