محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراخوان تاسیس مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان (شبانه روزی )

فراخوان تاسیس مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان (شبانه روزی )

به اطلاع عموم می رساند :باتوجه به تکمیل ظرفیت مراکزنگهداری بیماران اعصاب وروان (شبانه روزی) استان فارس ، اداره کل بهزیستی فارس درنظر دارد ۲مر کزاعصاب وروان جدید تاسیس نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط جهت تاسیس مرکز دعوت بعمل می آید.
متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط تاسیس به اداره کل بهزیستی استان فارس واقع در بلوار سرباز،نبش خیابان شهید اعتمادی، معاونت توانبخشی، مراجعه نمایند .