محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|بازدید از پرونده های فرزندان امداد بگیر مراکز مثبت زندگی

بازدید از پرونده های فرزندان امداد بگیر توسط کارشناس ومددکار امور اجتماعی از مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴ انجام گردید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند, بازدیدی از روند فعالیت فرزندان امداد بگیر مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴
توسط کارشناس ومددکار امور اجتماعی این اداره بعمل آمد که دراین بازدید تمامی مراحل وروند کار آنان در سامانه لایف پلاس و همچنین مشکلات آنان بررسی گردید.