محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|بازدید ونظارت اعضای کمیته اشتغال

بازدید ونظارت توسط اعضای کمیته ی اشتغال اداره بهزیستی فراشبند از طرحهای خوداشتغالی جهت راست آزمایی انجام گردید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، در راستای پیگیری روند اعطای تسهیلات اشتغالزایی و با هدف راست آزمایی پس از دریافت تسهیلات، اعضای کمیته ی اشتغال این شهرستان متشکل از رابط بازرسی,حراست,کارشناسان توانبخشی، امور اجتماعی و اشتغال، از طرحهای دریافت کننده تسهیلات خوداشتغالی مددجویان اجتماعی و توانخواهان تحت پوشش در زمینه های مختلف بازدیدی بعمل آمد.