محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری جلسه آموزشی ویژه پرسنل مراکز مثبت زندگی

جلسه آموزشی ویژه پرسنل مراکز مثبت زندگی توسط کارشناس مثبت زندگی انجام گردید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند,جلسه آموزشی ویژه پرسنل تمامی مراکز مثبت زندگی تحت نظارت اداره بهزیستی در خرداد ماه برگزار شد.دراین جلسه آموزشی کارشناس مربوطه ضمن بررسی رصد پرونده ها درسامانه به ارائه توضیحاتی در خصوص به روز رسانی اطلاعات مددجویان درسامانه لایف پلاس جهت بهره مندی از خدمات سازمان باتوجه به دستورالعمل اجرایی اقلام پرداخت.درانتها به سوالات ورفع ابهامات ومشکلات موجود دراین زمینه پرداخت