محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری جلسه مشترک اداره بهزیستی با اداره فنی حرفه ای

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند ,درراستای اقدام در خصوص پیگیری تحقق مسئولیت اجتماعی جلسه ای با حضور رئیس اداره بهزیستی و رئیس اداره فنی حرفه ای شهرستان در محل آن اداره برگزار گردید.
در این جلسه رئیس اداره‌ بهزیستی شهرستان ضمن تقدیر وتشکر از حمایت های آن اداره با جامعه هدف بهزیستی در خصوص مفاد تفاهم نامه مشترک منعقده بین سازمان بهزیستی و اداره فنی حرفه ای بحث و تبادل نظر گردید و در پایان مقرر گردید طبق سالهای گذشته وطبق تفاهم نامه مساعدت و همکاری بیشتر جهت اخذ مجوز جهت اشتغالزایی جامعه هدف این اداره صورت‌ پذیرد