محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|تقدیر از نخبه علمی تحت پوشش شهرستان فراشبند

از نخبه علمی تحت پوشش شهرستان فراشبندتقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فراشبند ،درجلسه گردهمایی رؤسای منطقه ۴ فارس ،که با حضور معاون معاون محترم هماهنگی موسسات غیردولتی مشارکتهای مردمی واشتغال اداره کل بهزیستی و رؤسای شهرستان های منطقه ۴ به میزبانی شهرستان فراشبند برگزار شد،از نخبه علمی تحت پوشش این شهرستان با اهدای لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.