محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|جلسه آموزشی ویژه مددکاران مراکز مثبت زندگی تحت نظارت اداره بهزیستی فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند,جلسه آموزشی ویژه مددکاران مراکز مثبت زندگی تحت نظارت اداره بهزیستی توسط کارشناس مرکز مثبت زندگی درشهریورماه برگزار شد.
دراین جلسه آموزشهای لازم درخصوص خدمات اشتغال طبق دستورالعمل به مراکز داده شد ودرانتهاکارشناس مربوطه به سوالات آنان پاسخ داده شد.