محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|حضور رییس اداره تبلیغات اسلامی در محل اداره بهزیستی فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند ,درراستای اقدام در خصوص پیگیری تحقق مسئولیت اجتماعی رئیس اداره تبلیغات اسلامی درمحل اداره بهزیستی حضور وبا معاون این اداره جلسه ای در خصوص برگزار گردید.
در این جلسه ضمن تقدیر وتشکر از حمایت های آن اداره دربرگزاری جلسات آموزشی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی وهمچنین تبلیغات وهمکاری درسایر زمینه با این اداره بحث و تبادل نظر گردید و در پایان ازمحل اداره بازدیدی بعمل آورد.