محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/اجرای رایگان غربالگری بینایی توسط مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴ شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند, به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴ از مراکز تحت نظارت اقدام به انجام غربالگری بینایی سنجی رایگان ویژه کودکان۳ تا ۶ سال نمود.در این برنامه کودکان در سن ۳ تا ۶ سالگی مورد معاینه و در صورت وجود موارد مشکوک به بینایی سنج ارجاع داده داده شدند.