محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/استقرار ایستگاه کتابخوانی در راستای اجرای مصوبات شورای اداری استان و ترویج فرهنگ کتابخوانی در مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴ وابسته به موسسه انجمن ناشنوایان ملاصدرا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فراشبند ، در راستای اجرای مصوبات شورای اداری استان ، به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی در ادارات ،همچنین افزایش مهارتهای زندگی و استفاده بهینه مراجعین از اوقات خود ، ایستگاه کتابخوانی درمرکز مثبت زندگی کد ۸۴۲ وابسته به موسسه انجمن ناشنوایان ملاصدرا از مراکز تحت نظارت اداره بهزیستی برپا گردید.