محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره بهزیستی و فرماندهی انتظامی شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی شهرستان فراشبند تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقای سطح سلامت روانی جامعه هدف و افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و خانواده های آنها و جهت اجرای مداخلات تخصصی و به موقع و نیز غربالگری مشترک این افرادو تبادل اطلاعات و تعامل و همکاری های بیشتر فی مابین اداره بهزیستی ونیروی انتظامی منعقد گردید./سمانه قاسمی نژاد