محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره بهزیستی فراشبند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی شهرستان فراشبند تفاهم نامه همکاری اداره بهزیستی با اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منعقد گردید. این تفاهم نامه در راستای ارتقای سلامت روانی جامعه هدف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به منظور افزایش همکاری بین بخشی در آگاهی بخشی و آموزش گروه های هدف ادارات بهزیستی و تعاون کار و رفاه اجتماعی منعقد شد./سمانه قاسمی نژاد