محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/بازدید از مرکز مثبت زندگی کد ۸۴۲ توسط کارشناس حراست اداره کل بهزیستی فارس

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، بازدیدی توسط کارشناس حراست اداره کل بهزیستی فارس از مرکز مثبت زندگی کد ۸۴۲ وابسته به موسسه انجمن ناشنوایان ملاصدرابعمل آمد .دراین بازدید ضمن بررسی خدمات موجود درمرکز ,دفاتر از دوربین مداربسته مرکز بازدیدنمودو نقاط ضعف وقوت وپیشنهادات خود راعنوان کردند.