محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه آموزشی آسیب های اجتماعی نوظهور ویژه مادران دانش آموز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند,جلسه آموزشی مختص مادران با موضوع آسیب های اجتماعی نوظهور توسط مرکز مثبت زندگی کد ۷۳۶۵ از مراکز تحت نظارت باهمکاری دبیرستان دخترانه برگزار گردید.دراین جلسه درخصوص
آسیب های اجتماعی نوپدید ازقبیل اعتیاد به اینترنت , بازی های رایانه ای,آسیب های فضای مجازی و تجاوز به حریم خصوصی افرادتوضیحاتی دادند./سمانه قاسمی نژاد