محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه آموزشی

جلسه آموزشی باموضوع مهارتهای زندگی توسط مرکز مثبت زندگی کد ۷۳۶۵ انجام گردید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند,مرکز مثبت زندگی کد ۷۳۶۵
از مراکز تحت نظارت اقدام به برگزاری جلسه آموزشی با موضوع مهارتهای زندگی و نکات تاثیر گزار بر سلامت روانی سالمندان ازقبیل( بازنشستگی,فسردگی, تنهایی …)ویژه همسران جانبازان وایثارگران باهمکاری اداره بنیاد شهید وایثارگران این شهرستان نمود.
و این جلسات بصورت مستمروماهیانه توسط این مرکز برای خانواده های ایثارگران برگزار می گردد.