محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه سرپرست اداره بهزیستی با مسئولین وپرسنل مراکز مثبت زندگی و دعوت از گروههای هدف و سایر اقشار مردم جهت حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیرماه ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فراشبند, با توجه به پیشرو بودن انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری در ۸ تیرماه ۱۴۰۳ ,سرپرست اداره بهزیستی در جلسه ای که با صاحب امتیازان و مسئولین فنی مراکز مثبت زندگی تحت نظارت این اداره برگزار شد درخصوص حضور پرشور جامعه هدف بهزیستی در انتخابات در آینده کشور بسیار سرنوشت ساز خواهد بود ،ازآنان خواست تا برگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات پیشرو ، با تمام توان و ظرفیت موجود ، گروه های هدف درکنار سایر اقشار مختلف مردم را به حضور در انتخابات و دادن رای دعوت نمایند./سمانه قاسمی نژاد